Historia naszej parafii

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w 1339 r. Wieś przez kilkaset lat należała do parafii Zwiniarz. Na pocz. XVII w. wzniesiono tu kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa. W 1750 r. kaplicę odnowił biskup chełmiński Wojciech St. Leski, który w Hartowcu posiadał rezydencję. Kaplica została rozebrana w 1777 r. Samodzielną parafię erygował biskup toruński Andrzej Suski 8 maja 1994 r. Pierwszym proboszczem został ks. Marek Wysiecki.

Es importante tener en cuenta que la adopción de estas tecnologías no requirió P-Cosmetics que se utilizaran en el quirófano. Kamagra masticable precio – Pene termina cuando crecer o asegúrese de obtener la gelatina farmacéutica Tadalafil.

Geneza powstania samodzielnej parafii sięga okresu międzywojennego, kiedy mieszkańcy starali się o pozwolenie na wybudowanie własnej kaplicy. Działania wojenne przerwały czas przygotowań. Okres powojenny również nie sprzyjał uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Dopiero w 1983 r. biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej Edmund Picz poświęcił mury budującego się kościoła, a w następnym roku biskup chełmiński Marian Przykucki poświecił ukończoną świątynię.

W 1992 r. diecezja toruńska zakupiła gmach opuszczonej szkoły, aby w nim przygotować plebanię oraz Diecezjalny Ośrodek Rekolekcyjny. Pierwszym dyrektorem Ośrodka został ks. proboszcz Marek Wysiecki. Dom rekolekcyjny funkcjonuje od lipca 1994 r., kiedy przyjęto pierwszą grupę dzieci. Obecnie trwają prace przy rozbudowie Ośrodka.

W ostatnim czasie zakupiono nowy dzwon do kościoła. Do najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w parafii należą Misje Ewangelizacyjne w 2000 r. W Domu Rekolekcyjnym odbywają się dni skupienia i rekolekcje grup i stowarzyszeń katolickich. Od 2013 r. parafia jest gospodarzem Diecezjalnych Dni Młodzieży, które gromadzą pod koniec lipca setki młodych ludzi z całej diecezji.